LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn xin xét tuyển (nhập học) bậc tiểu học

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn xin xét tuyển (nhập học) bậc tiểu học theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

 

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP....

NĂM HỌC.......................

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học..........................................................................

Tôi tên: ..............................................................Chỗ ở hiện nay:..............................................................

Là phụ huynh em:.....................................................................................................................................

Ngày sinh: ..............................................................Nơi sinh:....................................................................

Tình trạng sức khỏe:..................................................................................................................................

Dân tộc: ..............................................................Tôn giáo:................................... Giới tính:......................

Gia đình thuộc diện chính sách:..................................................................................................................

Đã học HTCTMN 5 tuổi trường:..................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: Thôn (tổ dân phố)................................... Xã (thị trấn)....................................................

Huyện:...................................................................... Tỉnh:........................................................................

Nơi ở hiện tại: Thôn (tổ dân phố)................................................... Xã (thị trấn).............................................

Huyện:...................................................................... Tỉnh:........................................................................

Họ tên cha: ..................................................Năm sinh........................ Nghề nghiệp:...................................

Họ tên mẹ: ...................................................Năm sinh........................ Nghề nghiệp:...................................

Người đỡ đầu (nếu có): ..................................................Năm sinh........................ Nghề nghiệp:..................

Nay tôi viết đơn này kính trình Lãnh đạo trường Tiểu học................................................................................

Cho con tôi được vào lớp 1 năm học 2013 – 2014 của quý trường. Được nhận vào học tại trường, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày........tháng...........năm.............

Người làm đơn
(Ghi rõ họ, tên và ký)

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn
Tải App