Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu đơn ly hôn vắng mặt mới nhất năm 2024

Mẫu đơn ly hôn đề nghị xét xử vắng mặt được sử dụng trong trường hợp một bên yêu cầu tòa án, cơ quan có thẩm quyền giải quyết vắng mặt theo quy định chung, nội dung cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn viết đơn xin ly hôn vắng mặt

-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

ĐƠN XIN LY HÔN VẮNG MẶT

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ....................

Tôi tên là: ..................Sinh năm....................

Dân tộc: .........................................................

Nghề nghiệp: .................................................

Hộ khẩu thường trú: ......................................

Tạm trú: ........................................................

Có vợ (chồng) là: ……...........Sinh năm........

Dân tộc: ........................................................

Nghề nghiệp..................................................

Hộ khẩu thường trú: ......................................

Tạm trú: …………..........................................

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày ......tháng ........năm......., tại UBND ………

hoặc (Chúng tôi chung sống với nhau từ năm ………………….. đến nay chưa đăng kí kết hôn).

- Lý do yêu cầu giải quyết ly hôn:

......................................................................

......................................................................

- Lý do xin xử ly hôn vắng mặt:

......................................................................

......................................................................

- Về con chung:

Chúng tôi có ………………. con chung là: (Có nguyện vọng về con)

......................................................................

- Về tài sản chung của vợ chồng

( Có những tài sản chung gì? Nếu yêu cầu tòa án giải quyết thì kê khai cụ thể)

......................................................................

- Về nhà ở:

(Có những nhà ở chung nào? Nếu yêu cầu tòa án giải quyết thì kê khai cụ thể)

......................................................................

- Những vấn đề khác khi yêu cầu ly hôn vắng mặt:

Vì lý do công tác/học tập/sức khỏe/lý do chính đáng khác (nêu trên): Tôi kính mong Quý Tòa chấp thuận sự vắng mặt của tôi trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn với chồng/vợ tôi là: …………………………

Tôi xin cam kết không có khiếu nại, khiếu kiện gì với những nội dung về tài sản chung, về con chung và nợ chung mà tôi đã ghi nhận trong đơn.

Địa danh, ngày ....... tháng ...... năm .......

Người làm đơn

 

Nguyễn Văn/Thị A

Giấy tờ kèm theo mẫu đơn ly hôn vắng mặt:

- Đăng kí kết hôn (bản chính)                                                        

- Bản sao giấy khai sinh của các con;                 

- Bản sao hộ khẩu (chứng thực);

- Chứng minh thư cả hai vợ chồng (bản chứng thực);

Nếu nơi ở hiện tại không có HKTT thì phải có thêm xác nhận đăng ký tạm trú

- Xác nhận của chính quyền địa phương về việc mâu thuận vợ chồng

-----------

2. Tham khảo tình huống luật sư tư vấn giải quyết ly hôn

- Sau ly hôn cấp lại giấy khai sinh cho con như thế nào?

Câu hỏi:

Thưa luật sư, Tôi mới ly hôn xong nhưng lại vừa làm mất giấy khai sinh bản gốc của con trai– con trai tôi đang học lớp 6 - giấy khai sinh của cháu là năm 2002. Tôi đã đến UBND để xin cấp lại nhưng cán bộ hộ tịch ở đó nói rằng phải có phôi ( biểu mẫu)  của giấy khai sinh phát hành năm 2002 thì mới làm lại được - Hiện tại tôi không biết nơi nào có giấy khai sinh bản chính của năm 2002 để làm lại cho con gái tôi – tôi đã mang CMND - sổ Hộ khẩu...

Tôi xin hỏi luật sư tư vấn giúp tôi - để làm lại cho con gái tôi thì cần thủ tục gì và có cần đúng giấy khai sinh phát hành năm 2002 hay không. Xin cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về việc cấp lại Giấy khai sinh bản chính, hiện nay, Luật hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn không có quy định về việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh mà chỉ có các quy định liên quan đến việc cấp bản sao trích lục hộ tịch. 

Khoản 9 Điều 4 Luật hộ tịch 2014 quy định: “ Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính”.

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP:

“Điều 3. Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực

1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Và căn cứ khoản 7 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì: “7. “Sổ gốc” là sổ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập ra khi thực hiện việc cấp bản chính theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính mà cơ quan, tổ chức đó đã cấp.”

Như vậy, sổ hộ tịch được xác định là một loại sổ gốc, và bản sao được cấp từ sổ hộ tịch thực chất là bản sao trích lục hộ tịch.

Về thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, Điều 63, 64 Luật hộ tịch quy định:

"Điều 63. Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký

Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.

Điều 64. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

2. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu."

Bạn tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu chưa rõ vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng

P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169