Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối được cấp cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thành lập dựa trên cơ sở các tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam để thành lập công ty liên doanh.

Công ty Luật Minh Gia, với mục tiêu giúp doanh nhân khởi sự kinh doanh nhanh chóng và thuận lợi. Dịch vụ luật sư tư vấn xin cấp giấy phép đầu tư của chúng tôi được tiến hành như sau:

1. Tư vấn pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp, cụ thể:

- Lựa chọn loại hình doanh nghiệp;

- Mô hình và  cơ cấu tố chức doanh nghiệp;

- Phương thức hoạt động và điều hành;

- Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;

- Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;

- Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;

- Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Nghiên cứu hồ sơ pháp lý tư vấn quy định về cấp phép đầu tư

Luật sư hướng dẫn, giải thích Luật Đầu tư, Doanh nghiệp và các văn bản khác liên quan, hỗ trợ khách hàng.

- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thành lập công ty, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Hoàn thiện hồ sơ lập doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Tư vấn và hoàn thiện Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước thành lập;

- Tư vấn và hoàn thiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh/hợp đồng liên doanh;

- Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

- Lập dự án đầu tư;

- Tư vấn và Soạn thảo Điều lệ công ty;

- Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông;

- Văn bản uỷ quyền;

- Công chứng các giấy tờ có liên quan;

- Các giấy tờ khác có liên quan.

4. Đại diện thực hiện các thủ tục

- Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu công ty (Nhân viên Công ty Luật Minh Gia sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Bộ phận 1 cửa - Sở KH & ĐT để thực hiện công việc trên);

- Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp.

5. Tư vấn sau cấp phép đầu tư

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hướng dẫn thủ tục về thuế và kê khai thuế;

- Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty...

6. Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong trường hợp Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một  thành viên;

- Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong trường hợp Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

-Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong trường hợp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại.

Luật sư tư vấn quy định về Điều kiện chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn các điều kiện chung về chuyển đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp đối với từng trường hợp chuyển đổi Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần đáp ứng;

- Tư vấn quy định đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần (chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải là cổ đông sáng lập. Trường hợp có nhiều chủ doanh nghiệp thì ít nhất phải có một chủ doanh nghiệp là cổ đông sáng lập).

Tư vấn và lập hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Tư vấn lập văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Tư vấn lập Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Tư vấn lập Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài;

- Luật sư tư vấn soạn thảo và đề nghị cung cấp thông tin tài liệu trong trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên mới trong công ty được chuyển đổi (thành viên mới là cá nhân hoặc pháp nhân);

- Luật sư tư vấn soạn thảo và đề nghị cung cấp thông tin tài liệu trong trường hợp khi chuyển đổi doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư theo quy định pháp luật tương ứng với nội dung điều chỉnh.

Tư vấn quy định về trình tự chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Luật sư tư vấn quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi

Tư vấn quy định về chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0902.586.286