Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Tạm ngừng kinh doanh, thủ tục tạm dừng hoạt động doanh nghiêp

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là thủ tục pháp lý doanh nghiệp khi chủ sở hữu muốn tạm dừng sản xuất, kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Lý do thường là thu hẹp phạm vi hoạt động, do điều kiện kinh tế doanh nghiệp, kinh tế xã hội, đặc thù nghề nghiệp hoặc do các điều kiện khách quan khác mà công ty cần tạm ngừng để ổn định cơ cấu, trước khi có định hướng tiếp theo.

1. Quy định về Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

- Hiện nay, phần nhiều doanh nghiệp có dự định tạm ngừng kinh doanh nhưng chưa hiểu rõ quy định pháp luật thế nào? thủ tục gồm những gì? thông báo đến đâu cũng như những thủ tục liên quan về thuế, công nợ, những việc/dự án đang triển khai và vấn đề đối tác, khách hàng giải quyết thế nào? Lời khuyên cho bạn, nếu là chủ doanh nghiệp hãy hỏi ý kiến tư vấn của luật sư hoặc liên hệ Luật Minh Gia - Luật sư của chúng tôi sẵn sàng tư vấn và thực hiện thủ tục cho bạn.

Theo quy định pháp luật thì:

- Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn dừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm dừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

- Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

- Thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh là không được quá một năm "..." Tổng thời gian tạm dừng liên tiếp không được quá hai năm.

2. Dịch vụ tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Sau khi bạn yêu cầu dịch vụ về thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp, Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ và tư vấn cho bạn lựa chọn các vấn đề sau:

Bước 1: Tư vấn các quy định về tạm ngừng hoạt động kinh doanh

- Tư vấn điều kiện tạm ngừng hoạt động;

- Tư vấn về thời gian tối thiểu được tạm ngừng hoạt động và thời gian tối đa tạm ngừng kinh doanh;

- Tư vấn thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động;

- Tư vấn về trách nhiệm pháp lý của Doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng;

- Tư vấn giải trình lý do tạm ngừng hoạt động;

- Các nội dung khác có liên quan.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

- Tư vấn, hoàn thiện Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động;

- Quyết định về việc tạm ngừng hoạt động;

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

- Giấy ủy quyền;

- Các giấy tờ khác có liên quan.

Bước 3: Tiến hành các thủ tục pháp lý doanh nghiệp

- Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động tại Sở KH & ĐT

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Tiến hành thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động tại cơ quan thuế;

- Nhận thông báo chấp nhận tạm dừng hoạt động.

>> Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu báo giá dịch vụ tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0902.586.286