Điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn xử lý thế nào?
Triệu Lan Thảo

Điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn xử lý thế nào?

Nay tôi viết là để được sự tư vấn của Luật Minh Gia, cho tôi và gia đình được biết thêm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà bên kia phải bồi thường như thế nào để hợp lý giữa hai bên. Cụ thể tôi có vấn đề cần đuợc tư vấn. Hiện tại gia đình tôi vừa có người nhà bị tai nạn giao thông vào tháng 04/2015 và người nhà của tôi đã mất.

Chi tiết
Gọi: 0971.166.169