Vu khống là gì? Tội vu khống theo quy định mới nhất
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Vu khống là gì? Tội vu khống theo quy định mới nhất

Trong thời đại hiện nay, thông tin được lan truyền mạnh mẽ và nhanh chóng, nhiều đối tượng lợi dụng dư luận và các phương tiện truyền thông để bôi nhọ hình ảnh người khác. Họ đưa ra những thông tin sai lệch về người khác gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người đó. Đây là dấu hiệu của tội Vu khống, đế tìm hiểu rõ hơn về tội vu không theo quy định pháp luật, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Trộm cắp tài sản là gì? Trộm cắp bao nhiêu thì cấu thành tội?
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Trộm cắp tài sản là gì? Trộm cắp bao nhiêu thì cấu thành tội?

Quyền tài sản của người sở hữu được pháp luật bảo vệ. Những hành vi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản trái pháp luật đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Tội trộm cắp tài sản được đánh giá là tội chiếm tỷ lệ lớn trong các tội xâm phạm quyền sở hữu các năm gần đây. Vậy, Trộm cắp tài sản là gì và hành vi trộm cắp giá trị tài sản bao nhiêu sẽ bị chịu trách nhiệm hình sự?

Chi tiết
Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản

Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản, cụ thể như sau:

Chi tiết
Quy định về Tội chứa mại dâm
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về Tội chứa mại dâm

Tội chứa mại dâm được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi chứa mại dâm, cụ thể như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169