Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty luật Minh Gia tư vấn cho khách hàng về vấn đề trên như sau:

1. Tư vấn trước khi thành lập địa điểm kinh doanh

- Lựa chọn địa điểm mở Địa điểm kinh doanh và các quy định của pháp luật đối với địa điểm kinh doanh;

- Về tên Địa điểm kinh doanh: (Lựa chọn và tra cứu tên ĐĐKD)

- Ngành nghề kinh doanh (phù hợp với ngành nghề doanh nghiệp và quy định của pháp luật);

- Tư vấn về người đứng đầu địa điểm kinh doanh (phù hợp với quy định của pháp luật);

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên…)

- Hoàn thiện hồ sơ mở địa điểm kinh doanh bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản, quyết định về việc mở địa điểm kinh doanh, Thông báo mở địa điểm kinh doanh, Giấy ủy quyền cho việc mở địa điểm kinh doanh và các giấy tờ khác có liên quan.

2. Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

Công ty luật Minh Gia thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký mở địa điểm kinh doanh theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

- Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký mở địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – có thể hiện nội dung của Địa điểm kinh doanh (Nhân viên Công ty luật Minh Gia sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên);

Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh

Tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh công ty

3. Tư vấn sau thành lập địa điểm kinh doanh

Công ty luật Minh Gia hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

- Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

- Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau thành lập.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo