Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn giải thể doanh nghiệp, thủ tục giải thể công ty

Giải thể doanh nghiệp và thủ tục giải thể công ty luôn nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, cá nhân. Vì hệ quả của việc giải thể này sẽ tác động trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của chủ thể khác. Những vấn đề chính liên quan đến giải thể doanh nghiệp và thủ tục liên quan đối với các loại hình công ty (Công ty cổ phần, công ty TNHH) được Luật Minh Gia tư vấn, hướng dẫn thông qua bài viết dưới đây.

1. Quy định về Giải thể doanh nghiệp (giải thể công ty)

Hiện nay chưa có văn bản pháp luật giải thích thế nào là giải thể doanh nghiệp, tuy nhiên hệ quả giải thể là doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, dó đó có thể hiểu: Giải thể doanh nghiệp là sự chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Có rất nhiều lý do dẫn đến doanh nghiệp giải thể bao gồm cả tự nguyện và bắt buộc. Cụ thể như sau:

Tự nguyện giải thể

- Lý do này xuất phát từ “người chủ” của doanh nghiệp, họ không muốn tiếp tục duy trì hoạt động của doanh nghiệp mà nguyên nhân sâu xa có thể do mâu thuẫn nội bộ, kinh doanh thua lỗ, mục đích kinh doanh không đúng như đã đề ra ban đầu….

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

Bắt buộc giải thể

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc do Quyết định của Tòa án.

2. Thủ tục giải thể doanh nghiệp (giải thể công ty)

Trình tự, thủ tục giải thể sẽ phụ thuộc vào lý do giải thể của doanh nghiệp:

Giải thể không phải là do bị thu hồi ĐKKD hoặc do Quyết định của Tòa án

Hồ sơ sẽ chia ra hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Đăng ký giải thể

- Thông báo giải thể doanh nghiệp;

- Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;

- Phương án giải quyết nợ (nếu có).

+ Gia đoạn 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ gồm:

- Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Giải thể do bị thu hồi ĐKKD hoặc do Quyết định của Tòa án

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ gồm có:

- Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

- Cơ quan tiếp nhận hồ sở: Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

3. Dịch vụ Luật sư giải thể doanh nghiệp tại Luật Minh Gia

Mặc dù quy định pháp luật đã nêu rõ điều kiện và trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp, tuy nhiên thực tế sẽ phát sinh những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Vì vậy Luật Minh Gia đã và đang triển khai các dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp về các vấn đề xoay quanh doanh nghiệp nói chung và giải thể doanh nghiệp nói riêng:

- Tư vấn điều kiện giải thể doanh nghiệp; Các trường hợp giải thể doanh nghiệp;

- Tư vấn và đưa ra giải pháp để giảm thiểu những rủi ro cho doanh nghiệp trước khi giải thể doanh nghiệp;

- Hỗ trợ soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp như:

+ Biên bản họp về việc giải thể;

+ Quyết định về việc giải thể;

+ Thông báo giải thể;

+ Công văn đề nghị xác nhận không nợ thuế tại Cục hải quan;

+ Công văn đề nghị xác nhận đóng tài khoản ngân hàng hoặc cam kết chưa mở tài khoản;

+ Công văn thông báo giải thể gửi chi cục thuế và công văn đề nghị Quyết toán thuế;

- Cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp;

- Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động; thủ tục đăng báo giải thể;

- Tư vấn hỗ trợ, lên phương án, phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

- Hướng dẫn thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

- Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;

- Tiến hành thủ tục hành chính về giải thể doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như:  Thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; Thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...)​

- Theo sát quá trình giải thể của doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia để thông báo cho doanh nghiệp kịp thời xử lý. 

Công ty Luật Minh Gia không chỉ tư vấn thành lập doanh nghiệp và các vấn đề phát triển doanh nghiệp khác, chúng tôi còn tư vấn dịch vụ giải thể doanh nghiệp, trợ giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh mới.

Nếu quý khách hàng cần tư vấn, hỗ trợ về giải thể doanh nghiệp và thủ tục liên quan, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng

P. Luật sư Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0902.586.286