Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Dịch vụ luật sư tranh tụng giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại đối với các vụ án kinh tế, tranh chấp doanh nghiệp là dịch vụ trọng tâm của Luật Minh Gia, luật sư tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp cũng như các yêu cầu của khách hàng trong các hoạt động kinh doanh - thương mại như sau:

1. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Luật Minh Gia tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và yêu cầu về thương mại cho cá nhân, doanh nghiệp (doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài).

Đối với các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại

Tranh chấp kinh doanh thương mại phát sinh trong hoạt động kinh doanh, giao dịch thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, như:

- Các tranh chấp về Mua bán hàng hoá;

- Các tranh chấp về Cung ứng dịch vụ;

- Các tranh chấp về Phân phối và hoạt động phân phối;

- Các tranh chấp về Đại diện, đại lý; ký gửi hàng hóa...;

- Các tranh chấp về Thuê, cho thuê, thuê mua;

- Các tranh chấp về Xây dựng; Tư vấn, kỹ thuật;

- Các tranh chấp về Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa; Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển;

- Các tranh chấp về  Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác;

-Các vấn đề liên quan đến Đầu tư, tài chính, ngân hàng; Bảo hiểm;

- Các tranh chấp liên quan đến Thăm dò, khai thác.

- Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;

- Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;

- Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

Các yêu cầu trong hoạt động Kinh doanh – Thương mại

- Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại;

- Yêu cầu công nhận hoặc không công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài;

- Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài; Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

Dịch vụ luật sư tranh tụng vụ án Kinh doanh – Thương mại

Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh - thương mại

>> Liên hệ: 0902.586.286

2. Quy trình thực hiện giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại

Quy trình thực hiện của luật sư tham gia tố tụng trong vụ án kinh doanh thương mại được tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc (trình báo vi phạm, tài liệu, giấy tờ liên quan…) của nguyên đơn, bị đơn hoặc đại diện hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn.

Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại, tranh chấp doanh nghiệp.

Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật nhằm hướng dẫn nguyên đơn, bị đơn trong giai đoạn chuẩn bị khởi kiện và phục vụ công tác tham gia tố tụng của luật sư tại cơ quan tiến hành tố tụng, trọng tài thương mại...

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án.

Bước 5. Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0902.586.286