Nghị định

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới ban hành và Nghị định đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi Tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi Tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 28 tháng 4 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi Tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Chi tiết >>

Nghị định 28/2016/NĐ-CP quy định về Quỹ bảo trì đường bộ

Nghị định 28/2016/NĐ-CP quy định về Quỹ bảo trì đường bộ

Ngày 20 tháng 04 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ

Chi tiết >>

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 33/2016/NĐ-CP

Nghị định số 33/2016/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Chi tiết >>

Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ; chế độ làm việc và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ

Chi tiết >>

Nghị định 27/2016/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân

Nghị định 27/2016/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân

Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Chi tiết >>

Nghị định 26/2016/NĐ-CP về chế độ trợ cấp, phụ cấp với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các CSQL người nghiện ma túy

Nghị định 26/2016/NĐ-CP về chế độ trợ cấp, phụ cấp với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các CSQL người nghiện ma túy

Nghị định 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập

Chi tiết >>

Nghị định 25/2016/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Nghị định 25/2016/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Nghị định 25/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2016 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Chi tiết >>

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng bao gồm: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng, kinh doanh vật liệu xây dựng; chính sách phát triển vật liệu xây dựng Tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, Tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường...

Chi tiết >>

Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước

Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định các nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước; các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý ngân quỹ nhà nước

Chi tiết >>

Nghị định 23/VBNH-NHNN về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Nghị định 23/VBNH-NHNN về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Nghị định 23/VBNH-NHNN ngày 30 tháng 03 năm 2016 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Chi tiết >>

Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2016 về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 21/2016/NĐ-CP về thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

Nghị định 21/2016/NĐ-CP về thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

Nghị định 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

Chi tiết >>

Nghị định 462/VBHN-BTP về xử phạt VPHC trong hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án DS, phá sản doanh nghiệp, HTX

Nghị định 462/VBHN-BTP về xử phạt VPHC trong hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án DS, phá sản doanh nghiệp, HTX

Nghị định 462/VBHN-BTP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Chi tiết >>

Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 20/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2016 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh Khí

Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh Khí

Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 03 năm 2016 quy định về kinh doanh khí và Điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam

Chi tiết >>

Nghị định 18/2016/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Nghị định 18/2016/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Nghị định 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Chi tiết >>

Nghị định 17/2016/NĐ-CP về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo TTHC và quản lý người NN vi phạm

Nghị định 17/2016/NĐ-CP về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo TTHC và quản lý người NN vi phạm

Nghị định 17/2016/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Chi tiết >>

Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ NN

Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ NN

Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Chi tiết >>

Nghị định 15/2016/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu

Nghị định 15/2016/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu

Nghị định 15/2016/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Chi tiết >>