Bảng giá đất tỉnh Gia Lai
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Bảng giá đất tỉnh Gia Lai

Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 như sau:

Chi tiết
Gửi yêu cầu tư vấn
Chat zalo Chat Facebook