Nghị định

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới ban hành và Nghị định đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Nghị định 37/2014/NĐ-CPđịnh quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị định 37/2014/NĐ-CPđịnh quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2014 định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Chi tiết >>

Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng pháo

Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng pháo

Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2009 quy định về thuốc pháo, pháo các loại; quản lý sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo hoa và thuốc pháo hoa; tổ chức bắn pháo hoa và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong quản lý, sử dụng pháo.

Chi tiết >>

Nghị định 35/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP

Nghị định 35/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP

Nghị định 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 04 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Chi tiết >>

Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra tài nguyên và môi trường

Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra tài nguyên và môi trường

Nghị định 35/2009/NĐ-CPngày 07 tháng 04 năm 2009 về tổ chức và hoạt động của thanh tra tài nguyên và môi trường

Chi tiết >>

Nghị định 35/2008/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

Nghị định 35/2008/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

Chi tiết >>

Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,

Nghị định 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,

Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Chi tiết >>

Nghị định 32/2014/NĐ-CP về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ cao tốc.

Nghị định 32/2014/NĐ-CP về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ cao tốc.

Nghị định 32/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ cao tốc. bao gồm: Tổ chức giao thông trên đường cao tốc, điều hành giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, bảo trì công trình đường cao tốc....

Chi tiết >>

Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh,

Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh,

Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh,

Chi tiết >>

Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,

Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,

Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,

Chi tiết >>

Nghị định 30/2014/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.

Nghị định 30/2014/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.

Nghị định 30/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2014 về điều kiện kinh doanh vận tải biển và điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải biển (gồm dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển).

Chi tiết >>

Nghị định 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghị định 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghị định 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Chi tiết >>

Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

Chi tiết >>

Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012 về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Chi tiết >>

Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Chi tiết >>

Nghị định 26/2014/NĐ-CPvề tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

Nghị định 26/2014/NĐ-CPvề tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

Nghị định 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2014 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân, thanh tra viên ngân hàng, cộng tác viên thanh tra ngân hàng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

Chi tiết >>

Nghị định 29/2014/NĐ-CPvề thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản

Nghị định 29/2014/NĐ-CPvề thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản

Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2014 về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập, quyền sở hữu của Nhà nước.

Chi tiết >>

Nghị định 76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo

Nghị định 76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo

Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 58/1998/NQ-UBTVQH10 dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991

Nghị định 58/1998/NQ-UBTVQH10 dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991

Nghị định 58/1998/NQ-UBTVQH10 về dịch dân sự về nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 199, Nội dung như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 26/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng,

Nghị định 26/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng,

Nghị định 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng,thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra ngành Xây dựng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Xây dựng.

Chi tiết >>

Nghị định 26/2012/NĐ-CP quy định một số vấn đề liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Nghị định 26/2012/NĐ-CP quy định một số vấn đề liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Nghị định 26/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2012 quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Chi tiết >>