Nghị định

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Nghị định, bao gồm Nghị định mới ban hành và Nghị định đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

Nghị định 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Chi tiết >>

Nghị định 64/2011/NĐ-CP quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Nghị định 64/2011/NĐ-CP quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Nghị định 64/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 07 năm 2011 quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Chi tiết >>

Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị

Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị

Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2010 về quản lý cây xanh đô thị tại các đô thị trên phạm vi toàn quốc.

Chi tiết >>

Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu,

Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu,

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu,

Chi tiết >>

Nghị định 62/2014/NĐ-CPvề xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Nghị định 62/2014/NĐ-CPvề xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2014 về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể,

Chi tiết >>

Nghị định 62/2012/NĐ-CPquy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ,

Nghị định 62/2012/NĐ-CPquy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ,

Nghị định 62/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2012 quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ,

Chi tiết >>

Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in

Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in

Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2014 quy định về hoạt động in

Chi tiết >>

Nghị định 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng,

Nghị định 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng,

Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng,

Chi tiết >>

Nghị định 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại

Nghị định 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại

Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2009 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại

Chi tiết >>

Nghị định 59/2008/NĐ-CP về giấy chứng minh công an nhân dân

Nghị định 59/2008/NĐ-CP về giấy chứng minh công an nhân dân

Nghị định 59/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2008 về giấy chứng minh công an nhân dân

Chi tiết >>

Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn

Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn

Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2007 về quản lý chất thải rắn, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan đến chất thải rắn.

Chi tiết >>

Nghị định 58/2014/NĐ-CPquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Nghị định 58/2014/NĐ-CPquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Nghị định 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 06 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Chi tiết >>

Nghị định  57/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Nghị định 57/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Nghị định 57/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 06 năm 2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Chi tiết >>

Nghị đinh 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải

Nghị đinh 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải

Nghị đinh 57/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải

Chi tiết >>

Nghị định 57/2012/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nghị định 57/2012/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nghị định 57/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chi tiết >>

Nghị định 56/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP

Nghị định 56/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP

Nghị định 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 05 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 về Quỹ bảo trì đường bộ

Chi tiết >>

Nghị định 56/2013/NĐ-CP định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Nghị định 56/2013/NĐ-CP định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Nghị định 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”,

Chi tiết >>

Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

Chi tiết >>

Nghị định 56/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Nghị định 56/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Nghị định 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 04 năm 2008 quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Chi tiết >>

Nghị định 55/2014/NĐ-CPquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nghị định 55/2014/NĐ-CPquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nghị định 55/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 05 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chi tiết >>