Văn bản pháp luật

Mục Văn bản cập nhật và tổng hợp các văn bản pháp luật thường xuyên như: Luật - Bộ luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định và các văn bản pháp luật khác.
 
Thông tư 40/2016/TT-BTC về thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước

Thông tư 40/2016/TT-BTC về thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước

Thông tư 40/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước (TABMIS)

Chi tiết >>

Thông tư 39/2016/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các Khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Thông tư 39/2016/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các Khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2016 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các Khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Chi tiết >>

Thông tư 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 37/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2016 quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 36/2016/TT-BTC về tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

Thông tư 36/2016/TT-BTC về tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

Thông tư 36/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

Chi tiết >>

Thông tư 35/2016/TT-BTC hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Thông tư 35/2016/TT-BTC hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Thông tư 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Chi tiết >>

Thông tư 34/2016/TT-BTC công bố danh Mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

Thông tư 34/2016/TT-BTC công bố danh Mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

Thông tư 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 công bố danh Mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 33/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc - Nam Định

Thông tư 33/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc - Nam Định

Thông tư 33/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định như sau

Chi tiết >>

Thông tư 32/2016/TT-BTC Quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia

Thông tư 32/2016/TT-BTC Quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia

Thông tư 32/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2016 Quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đến ngày 31 tháng 12 năm 2016

Chi tiết >>

Thông tư 31/2016/TT-BTC bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 31/2016/TT-BTC bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 31/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 02 năm 2016 bổ sung mặt hàng “Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám” vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chi tiết >>

Thông tư 30/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang

Thông tư 30/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang

Thông tư 30/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 02 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang như sau

Chi tiết >>

Thông tư 29/2016/TT-BTC về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong Công an nhân dân

Thông tư 29/2016/TT-BTC về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong Công an nhân dân

Thông tư 29/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 02 năm 2016 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong Công an nhân dân, như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 28/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh

Thông tư 28/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh

Thông tư 28/2016/TT-BTC ngày 22 tháng 02 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 152+080 quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh như sau

Chi tiết >>

Thông tư 26/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tư 26/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tư 26/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết >>

Thông tư 25/2016/TT-BTC về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat

Thông tư 25/2016/TT-BTC về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat

Thông tư 25/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat)

Chi tiết >>

Thông tư 23/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 23/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Chi tiết >>

Thông tư 22/2016/TT-BTC về biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư 22/2016/TT-BTC về biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 quy định Quy tắc, Điều Khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Chi tiết >>

Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Thông tư 21/2016/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam như sau

Chi tiết >>

Thông tư 20/2016/TT-BTC về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư 20/2016/TT-BTC về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư 20/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Chi tiết >>

Thông tư 19/2016/TT-BTC quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước

Thông tư 19/2016/TT-BTC quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước

Thông tư 19/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Chi tiết >>

Thông tư 18/2016/TT-BTC về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Thông tư 18/2016/TT-BTC về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Thông tư 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (sau đây viết tắt là Nghị định số 35/2015/NĐ-CP).

Chi tiết >>