Văn bản pháp luật

Mục Văn bản cập nhật và tổng hợp các văn bản pháp luật thường xuyên như: Luật - Bộ luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định và các văn bản pháp luật khác.
 

Văn bản hợp nhất 3875/VBHN-BLĐTBXH năm 2016

Luật Minh Gia cung cấp Văn bản hợp nhất 3875/VBHN-BLĐTBXH năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định về Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chạm ...

Chi tiết >>

Luật báo chí 103/2016/QH13 năm 2016

Luật báo chí 103/2016/QH13 quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và ...

Chi tiết >>

Luật Dược số 105/2016/QH13 năm 2016

Luật Dược số 105/2016/QH13 quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược ...

Chi tiết >>

Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung 2016

Luật số 106/2016/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế năm 2016 như sau:

Chi tiết >>

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời Điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế ...

Chi tiết >>

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 năm 2016

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của ...

Chi tiết >>

Luật trẻ em số 102/2016/QH13 năm 2016

Luật trẻ em số 102/2016/QH13 quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong ...

Chi tiết >>

Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 năm 2016

Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 năm 2016 quy định về việc ký kết, bảo lưu, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, ...

Chi tiết >>

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết >>

Nghị định 138/2016/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ

Nghị định 138/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành, thay thế Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Chi tiết >>

Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chi tiết >>

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Luật Minh Gia cung cấp Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ

Luật Minh Gia cung cấp Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Nghị định 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tư do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016-2018

Luật Minh Gia cung cấp Nghị định 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tư do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh ...

Chi tiết >>

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 136/2016/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai ...

Chi tiết >>

Nghị định 135/2016/NĐ-CP bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2016 Sửa đổi, bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Chi tiết >>

Nghị định 123/2016/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ

Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ

Chi tiết >>

Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế ngoài hạn ngạch thuế quan

Nghị định 122/2016/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    024.7307.1999