1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Văn bản luật
 • Nghị định số 37/2012/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao

  Nghị định số 37/2012/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao

  • 22/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định số 37/2012/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao; hình thức xử phạt, mức xử phạt; thẩm quyền xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

  Chi tiết
 • Nghị định số 02/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản

  Nghị định số 02/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản

  • 22/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định số 02/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

  Chi tiết
 • Nghị định số 08/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi

  Nghị định số 08/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi

  • 22/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định số 08/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi và áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động về thức ăn chăn nuôi có hành vi vi phạm hành chính.

  Chi tiết
 • Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11

  Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.

  Chi tiết
 • Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11

  Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH 11 quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao.

  Chi tiết
 • Luật Thanh tra số 56/2010/QH12

  Luật Thanh tra số 56/2010/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 - Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân như sau:

  Chi tiết
 • Luật Thanh niên số 53/2005/QH11

  Luật Thanh niên số 53/2005/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên; tổ chức thanh niên.

  Chi tiết
 • Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12

  Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân.

  Chi tiết
 • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13

  Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Chi tiết
 • Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13

  Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

  Chi tiết
 • Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13

  Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá.

  Chi tiết
 • Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11

  Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169