Văn bản pháp luật

Mục Văn bản cập nhật và tổng hợp các văn bản pháp luật thường xuyên như: Luật - Bộ luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định và các văn bản pháp luật khác.
 
Thông tư 95/2016/TT- BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Thông tư 95/2016/TT- BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Ngày 28 tháng 6 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế.

Chi tiết >>

Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

Ngày 08 tháng 07 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.

Chi tiết >>

Thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam

Thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam

Ngày 06 tháng 7 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam.

Chi tiết >>

Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Ngày 27 tháng 7 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.

Chi tiết >>

Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Chi tiết >>

Thông tư 25/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở

Thông tư 25/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở

Ngày 29 tháng 07 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

Chi tiết >>

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP

Ngày 15 tháng 7 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ.

Chi tiết >>

Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Chi tiết >>

Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Chi tiết >>

Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở

Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở

Ngày 30 tháng 6 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở.

Chi tiết >>

Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa

Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa

Ngày 27 tháng 6 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn chi Tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa.

Chi tiết >>

Thông tư 18/2016/TT-BXD quy định chi Tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Thông tư 18/2016/TT-BXD quy định chi Tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi Tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Chi tiết >>

Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 30 tháng 6 năm 2016 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chi tiết >>

Thông tư 17/2016/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Thông tư 17/2016/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Chi tiết >>

Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Ngày 30 tháng 6 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Chi tiết >>

Thông tư 17/2016/TT-BTTTT quy định chi Tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Thông tư 17/2016/TT-BTTTT quy định chi Tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Ngày 28 tháng 6 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi Tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

Chi tiết >>

Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chi tiết >>

Thông tư 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

Thông tư 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

Ngày 28 tháng 6 năm 2016 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.

Chi tiết >>

Thông tư 16/2016/TT-BGDĐT hướng dẫn Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các cơ sở giáo dục

Thông tư 16/2016/TT-BGDĐT hướng dẫn Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các cơ sở giáo dục

Ngày 18 tháng 5 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

Chi tiết >>

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Chi tiết >>