Văn bản pháp luật

Mục Văn bản cập nhật và tổng hợp các văn bản pháp luật thường xuyên như: Luật - Bộ luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định và các văn bản pháp luật khác.
 
Thông tư 34/2016/TT-BTC công bố danh Mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

Thông tư 34/2016/TT-BTC công bố danh Mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

Thông tư 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 công bố danh Mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 22/2016/TT-BTC về biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư 22/2016/TT-BTC về biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 quy định Quy tắc, Điều Khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Chi tiết >>

Thông tư 15/2016/TT-BCA quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

Thông tư 15/2016/TT-BCA quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

Thông tư 15/2016/TT-BCA ngày 16 tháng 03 năm 2016 quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 12/2016/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

Thông tư 12/2016/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

Thông tư 12/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên như sau

Chi tiết >>

Thông tư 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Thông tư 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 3 năm 2016 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Chi tiết >>

Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 03 năm 2016 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

Chi tiết >>

Thông tư 10/2016/TT-BTC hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Thông tư 10/2016/TT-BTC hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Thông tư 10/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Chi tiết >>

Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Chi tiết >>

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT về chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách

Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT về chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách

Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016 quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Chi tiết >>

Thông tư 05/2016/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc trong Điều trị ngoại trú

Thông tư 05/2016/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc trong Điều trị ngoại trú

Thông tư 05/2016/TT-BYT ngày 29 tháng 02 năm 2016 quy định về kê đơn thuốc trong Điều trị ngoại trú như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thông tư 02/2016/TT-BXD về ngày 15 tháng 02 năm 2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020

Chi tiết >>

Thông tư 01/VBHN-BYT về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp GPHĐ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 01/VBHN-BYT về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp GPHĐ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 01/VBHN-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chi tiết >>

Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu trong thi hành án dân sự

Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu trong thi hành án dân sự

Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự như sau

Chi tiết >>

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2016 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chi tiết >>

Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ; chế độ làm việc và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ

Chi tiết >>

Nghị định 27/2016/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân

Nghị định 27/2016/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân

Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Chi tiết >>