Dịch vụ tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một trong các hình thức đầu tư được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn khi đầu tư vào Việt Nam. Do thực hiện tốt chính sách hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giao dục, y tế... Đối với lĩnh vực quan trong như kinh tế, Việt Nam đã tiến hành mở rộng thị trường, ban hành các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Chi tiết
Đăng ký tư vấn