Tìm kiếm "luật tranh tụng"

luật tranh tụng - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật tranh tụng

Bộ <span class='highlight'>Luật</span> Tố <span class='highlight'>tụng</span> Dân sự mới số 65/2011/QH12

Bộ Luật Tố tụng Dân sự mới số 65/2011/QH12

Bộ luật tố tụng dân sự (2011) quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>luật</span> sư <span class='highlight'>tranh</span> <span class='highlight'>tụng</span>, tư vấn và đại diện giải quyết <span class='highlight'>tranh</span> chấp

Dịch vụ luậttranh tụng, tư vấn và đại diện giải quyết tranh chấp

Công ty Luật Minh Gia giải đáp vướng mắc pháp lý, tư vấn pháp luật và nhận thực hiện dịch vụ luậttranh tụng cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Luật sư của chúng tôi tư vấn pháp luật cho người yêu cầu dịch vụ thông qua hình thức gặp gỡ tư vấn trực tiếp, tư vấn, trả lời bằng văn bản, Email và nhận thực hiện dịch vụ luậttranh tụng, giải quyết tranh chấp về Dân sự, Hình sự, Kinh doanh thương mại, Đất đai, Lao động ...như sau:
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>luật</span> sư tham gia tố <span class='highlight'>tụng</span> tại tòa án

Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án

Dịch vụ luậttranh tụng (tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp) là dịch vụ trọng tâm của Luật Minh gia, với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu rộng, tận tâm với công việc. Nội dung dịch vụ luật sư Công ty Luật Minh Gia cung cấp cụ thể như sau:
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>luật</span> sư <span class='highlight'>tranh</span> <span class='highlight'>tụng</span>

Dịch vụ luậttranh tụng

Dịch vụ luậttranh tụng tại tòa án là dịch vụ trọng tâm của Luật Minh gia, với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu rộng, tận tâm với công việc. Chúng tôi cung cấp dịch vụ luật sư trong lĩnh vực hình sự như sau:
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>luật</span> sư tố <span class='highlight'>tụng</span> giải quyết <span class='highlight'>tranh</span> chấp Doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tố tụng giải quyết tranh chấp Doanh nghiệp

Công ty Luật Minh Gia cử luật sư tham gia đại diện và tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp liên quan đến Doanh nghiệp, Dịch vụ được luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm thực hiện như sau:
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>luật</span> sư bào chữa vụ án hình sự

Dịch vụ luật sư bào chữa vụ án hình sự

Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ luậttranh tụng và tham gia tranh tụng ở hầu hết các vụ án Hình sự cho mọi đối tượng khách hàng là cá nhân, tổ chức - doanh nghiệp..., luật sư của chúng tôi tham gia từ giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử trong quá trình tố tụng. Cụ thể như sau:
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>luật</span> sư <span class='highlight'>tranh</span> <span class='highlight'>tụng</span> vụ án Kinh doanh - Thương mại

Dịch vụ luậttranh tụng vụ án Kinh doanh - Thương mại

Dịch vụ luậttranh tụng trong vụ án kinh tế (kinh doanh thương mại) là dịch vụ trọng tâm của Luật Minh Gia, luật sư tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp cũng như các yêu cầu của khách hàng trong các hoạt động kinh doanh – thương mại như sau:
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>luật</span> sư <span class='highlight'>tranh</span> <span class='highlight'>tụng</span> vụ án hôn nhân gia đình

Dịch vụ luậttranh tụng vụ án hôn nhân gia đình

Công ty Luật Minh Gia Cung cấp dịch vụ luậttranh tụng các vụ án về Hôn nhân gia đình theo phạm vi va quy trình thực hiện chung (Tranh chấp hôn nhân gia đình và yêu cầu về Hôn nhân gia đình), Dịch vụ được luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm thực hiện, nội dung cụ thể như sau:
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>Luật</span> sư <span class='highlight'>tranh</span> <span class='highlight'>tụng</span> vụ án Lao động

Dịch vụ Luậttranh tụng vụ án Lao động

Luật Minh Gia ngoài hình thức tư vấn pháp luật lao động và tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến vấn đề lao động qua điện thoại, Email và tư vấn trực tiếp, chúng tôi cung cấp dịch vụ luậttranh tụng các cụ án Lao động, nội dung cụ thể như sau:
Chi tiết >>
Bộ <span class='highlight'>luật</span> Tố <span class='highlight'>tụng</span> Dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004

Bộ luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004

Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự)...
Chi tiết >>
Bộ <span class='highlight'>luật</span> Tố <span class='highlight'>tụng</span> Dân sự mới 2015

Bộ luật Tố tụng Dân sự mới 2015

Bộ luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 - quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi chung là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Luật</span> sư tư vấn thủ tục khởi kiện và giải quyết <span class='highlight'>tranh</span> chấp tại tòa án

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện và giải quyết tranh chấp tại tòa án

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự được hướng dẫn, tư vấn và cung cấp dịch vụ tố tụng tại Luật Minh Gia bao gồm các bước và nội dung cụ thể về điều kiện khởi kiện, thu thập chứng cứ, nộp hồ sơ khởi kiện và tham gia tố tụng và các nội dung khác liên quan trong quá trình tố tụng như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Luật</span> sư tư vấn giải quyết <span class='highlight'>tranh</span> chấp thừa kế

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế và tham gia tố tụng trong vụ án liên quan được cung cấp tại Luật Minh Gia. Luật sư thực hiện và giải quyết tranh chấp bằng hình thức tư vấn và quy trình giải quyết như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Luật</span> sư tham gia tố <span class='highlight'>tụng</span> và giải quyết <span class='highlight'>tranh</span> chấp vụ án dân sự

Luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp vụ án dân sự

Đối với vấn đề giải quyết tranh chấp và khởi kiện vụ án dân sự cũng như bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn, bị đơn, người liên quan, người bị hại, Công ty Luật Minh Gia cử luật sư tham gia tố tụng và thực hiện theo quy trình và nội dung như sau:
Chi tiết >>
Tư vấn giải quyết <span class='highlight'>tranh</span> chấp nội bộ doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tư vấn giải quyết tranh chấp doanh nghiệp - Với đội ngũ luật sư có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn nội bộ doanh nghiệp, Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ luậttranh tụng nhằm giải quyết các tranh chấp phát sinh nội bộ doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Tranh</span> chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo Bộ <span class='highlight'>luật</span> TTDS 2015

Tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo Bộ luật TTDS 2015

Tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định, hướng dẫn tại Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Luật</span> sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn là Giám đốc - Luật sư điều hành của chúng tôi và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn chủ yếu luật sư Tuấn đảm nhiệm là tham gia tố tụng và tư vấn pháp luật về Dân sự, Kinh doanh – thương mại, tố tụng hình sự, Đàm phán và giải quyết tranh chấp…
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Luật</span> sư <span class='highlight'>tranh</span> <span class='highlight'>tụng</span> trong vụ án hình sự

Luậttranh tụng trong vụ án hình sự

Công ty Luật Minh Gia tiếp nhận dịch vụ pháp lý của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.
Chi tiết >>
Dịch vụ <span class='highlight'>luật</span> sư tư vấn giải quyết <span class='highlight'>tranh</span> chấp về Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp trong các vụ án về Sở hữu trí tuệ là dịch vụ pháp lý mà Luật Minh Gia cung cấp trên phạm vi cả nước. Đội ngũ luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm thực hiện dịch vụ trên theo quy trình như sau:
Chi tiết >>
<span class='highlight'>Luật</span> sư đại diện <span class='highlight'>tranh</span> <span class='highlight'>tụng</span> lĩnh vực Hôn nhân gia đình

Luật sư đại diện tranh tụng lĩnh vực Hôn nhân gia đình

Công ty Luật Minh Gia tư vấn, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các tranh chấp, các yêu cầu trong lĩnh vực hôn nhân - gia đình với đội ngũ luật sư có chuyên môn và kinh nghiệm giải quyết các vụ án HNGĐ, cụ thể theo phương thức và nội dung thực hiện như sau:
Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169