LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mức xử phạt người điều khiển xe thô sơ vi phạm thế nào?

Mức xử phạt người điều khiển xe thô sơ vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông cụ thể như sau:
STT Hành vi vi phạm Mức phạt
(nghìn đồng)
1

Điều khiển xe không có đăng ký, không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải đăng ký và gắn biển số)

 

50-60
2

Điều khiển xe không có hệ thống hãm hoặc có nhưng không có tác dụng

 

60-100
3

Điều khiển xe thô sơ chở khách, chở hàng không bảo đảm tiêu chuẩn về tiện nghi và vệ sinh theo quy định của địa phương

 

60-100
Hỏi tư vấn qua điện thoại