Văn bản pháp luật

Mục Văn bản cập nhật và tổng hợp các văn bản pháp luật thường xuyên như: Luật - Bộ luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định và các văn bản pháp luật khác.
 
Thông tư 16/2011/TT-BTTTT quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện

Thông tư 16/2011/TT-BTTTT quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện

Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2011. Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện

Chi tiết >>

Thông tư số: 28/2014/TT-BGDĐT Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục năm 2014.

Thông tư số: 28/2014/TT-BGDĐT Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục năm 2014.

Thông tư số: 28/2014/TT-BGDĐT Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư 07/2012/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi

Thông tư 07/2012/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi

Thông tư 07/2012/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 04 năm 2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi

Chi tiết >>

Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu,

Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu,

Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu,

Chi tiết >>

Thông tư 16/2011/TT-BTP Quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Thông tư 16/2011/TT-BTP Quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Thông tư của Bộ Tư pháp ban hành ngày 28 tháng 9 năm 2011. Quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Chi tiết >>

Thông tư 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Thông tư 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Thông tư 19/2013/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 07/2012/TT-BNNPTNN quy định thủ tục đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc.

Thông tư 07/2012/TT-BNNPTNN quy định thủ tục đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc.

Thông tư 07/2012/TT-BNNPTNN ngày 13 tháng 02 năm 2012 quy định thủ tục đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc.

Chi tiết >>

Nghị định 79/2009/NĐ-CP về quản lý chiếu sáng đô thị

Nghị định 79/2009/NĐ-CP về quản lý chiếu sáng đô thị

Nghị định 79/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 09 năm 2009 về quản lý chiếu sáng đô thị

Chi tiết >>

Thông tư số: 28/2014/TT-BCT quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia năm 2014.

Thông tư số: 28/2014/TT-BCT quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia năm 2014.

Thông tư số: 28/2014/TT-BCT quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư 18/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự

Thông tư 18/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự

Thông tư 18/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 16/2011/TT-BTNMT quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Thông tư 16/2011/TT-BTNMT quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 20 tháng 05 năm 2011. Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Chi tiết >>

Thông tư số: 27/2014/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2010/TT-NHNN về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP năm 2014.

Thông tư số: 27/2014/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2010/TT-NHNN về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP năm 2014.

Thông tư số: 27/2014/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2010/TT-NHNN về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư 18/2013/TT-NHNN về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam ban hành

Thông tư 18/2013/TT-NHNN về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam ban hành

Thông tư 18/2013/TT-NHNN về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam ban hành như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2014 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Chi tiết >>

Thông tư 07/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

Thông tư 07/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

Thông tư 07/2012/TT-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

Chi tiết >>

Thông tư số: 27/2014/TT-BNNPTNT quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP  năm 2014.

Thông tư số: 27/2014/TT-BNNPTNT quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP năm 2014.

Thông tư số: 27/2014/TT-BNNPTNT quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư 18/2013/TT-BYT quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm

Thông tư 18/2013/TT-BYT quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm

Thông tư 18/2013/TT-BYT quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm như sau:

Chi tiết >>

Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2013 về minh bạch tài sản, thu nhập

Chi tiết >>

Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn yêu cầu, trình tự thủ tục đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn yêu cầu, trình tự thủ tục đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 01 tháng 04 năm 2011. Hướng dẫn yêu cầu, trình tự thủ tục đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chi tiết >>