Văn bản pháp luật

Mục Văn bản cập nhật và tổng hợp các văn bản pháp luật thường xuyên như: Luật - Bộ luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định và các văn bản pháp luật khác.
 
Kế hoạch 133/KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Kế hoạch 133/KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Luật Minh Gia cung cấp Kế hoạch 133/KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Kế hoạch 2123/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hành

Kế hoạch 2123/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Kế hoạch 2123/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Công điện 1634/CĐ-TTg năm 2016 về khắc phục sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2 trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công điện 1634/CĐ-TTg năm 2016 về khắc phục sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2 trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Công điện 1634/CĐ-TTg năm 2016 về khắc phục sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2 trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ

Luật Minh Gia cung cấp Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2016 tổ chức việc tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ học sinh 02 tháng đầu học kỳ 1 năm học 2016-2017 do tỉnh Phú Yên ban hành

Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2016 tổ chức việc tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ học sinh 02 tháng đầu học kỳ 1 năm học 2016-2017 do tỉnh Phú Yên ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2016 tổ chức việc tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ học sinh 02 tháng đầu học kỳ 1 năm học 2016-2017 do tỉnh Phú Yên ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Thông tư 19/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu 
hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Thông tư 19/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Thông tư 19/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg “về tăng cường giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg “về tăng cường giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg “về tăng cường giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 63/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Quyết định 63/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 63/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 52/2016/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ, nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 2186/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Sơn La

Quyết định 2186/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Sơn La

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 2186/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Sơn La theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2016 về Quy định tạm thời khoảng cách, địa bàn xác định học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không thể đi đến trường và về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn làm căn cứ học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ; chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn tập trung bán trú và quản lý học sinh ăn, ở bán trú tại trường phổ thông trên địa b

Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2016 về Quy định tạm thời khoảng cách, địa bàn xác định học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không thể đi đến trường và về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn làm căn cứ học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ; chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn tập trung bán trú và quản lý học sinh ăn, ở bán trú tại trường phổ thông trên địa b

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2016 về Quy định tạm thời khoảng cách, địa bàn xác định học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không thể đi đến trường và về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn làm căn cứ học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ; chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn tập trung bán trú và quản lý học sinh ăn, ở bán trú tại trường phổ thông trên địa b theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 3504/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2015 của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 3504/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2015 của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 3504/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2015 của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 4988/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật cho đàn vật nuôi giống gốc trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 4988/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật cho đàn vật nuôi giống gốc trên địa bàn thành phố Hà Nội

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 4988/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật cho đàn vật nuôi giống gốc trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 2951/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Đông y thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 2951/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Đông y thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 2951/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Đông y thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 2708/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án hạ tầng Khu kinh tế và Khu công nghiệp do tỉnh Khánh Hòa ban hành theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 2316/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban chỉ đạo Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Phú Thọ

Quyết định 2316/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban chỉ đạo Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Phú Thọ

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 2316/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban chỉ đạo Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Phú Thọ theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 1183/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1183/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 1183/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện quy hoạch khu đô thị Ninh Khánh, tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện quy hoạch khu đô thị Ninh Khánh, tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện quy hoạch khu đô thị Ninh Khánh, tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quyết định 3233/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2025 và giai đoạn 2025-2035

Quyết định 3233/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2025 và giai đoạn 2025-2035

Luật Minh Gia cung cấp Quyết định 3233/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2025 và giai đoạn 2025-2035 theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>