Văn bản Luật chuyên ngành

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau ngoài Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư nhằm mục đích để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Mẫu D02-TS danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Mẫu D02-TS danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Mẫu D02-TS về báo tăng, báo giảm người lao động, cùng chế độ hưởng bảo hiểm xã hội.

Chi tiết >>

Mẫu D01-TS đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu D01-TS đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Mẫu D01-TS đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định 1111/2011/QĐ-BHXH

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa

Đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa Ban hành mẫu đơn kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BCT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương như sau:

Chi tiết >>

Quyết định 17/2015/QĐ-TTg về ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ

Quyết định 17/2015/QĐ-TTg về ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ

Quyết định 17/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 06 năm 2015 về ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ như sau:

Chi tiết >>

Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND về điều chỉnh giá đất 2015 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND về điều chỉnh giá đất 2015 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 06 năm 2015 về điều chỉnh giá đất 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê trên địa bàn tỉnh Nam Định

Chi tiết >>

Thông báo số 1765/TB-BHXH về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả BHXH TP Hồ Chí Minh

Thông báo số 1765/TB-BHXH về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả BHXH TP Hồ Chí Minh

Thông báo số 1765/TB-BHXH ngày 05 tháng 6 năm 2015 Ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết >>

Chỉ thị 09/2015/CT-UBND về quản lý NN đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại TP HCM

Chỉ thị 09/2015/CT-UBND về quản lý NN đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại TP HCM

Chỉ thị 09/2015/CT-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết >>

Quyết định số 1629/1996/BLĐTBXH-QĐ quy định danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Quyết định số 1629/1996/BLĐTBXH-QĐ quy định danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Ngoài quy định tại Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, Quyết định số 1629/1996/BLĐTBXH-QĐ quy định cụ thể danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Chi tiết >>

Quyết định 769/QĐ-TTg về Thành lập Trường đại học công nghiệp dệt may Hà Nội

Quyết định 769/QĐ-TTg về Thành lập Trường đại học công nghiệp dệt may Hà Nội

Quyết định 769/QĐ-TTg ngày 04 tháng 06 năm 2015 về việc thành lập Trường đại học công nghiệp dệt may Hà Nội

Chi tiết >>

Quyết định 889/QĐ-BTTTT quy định hoạt động của Cục Bưu điện trung ương

Quyết định 889/QĐ-BTTTT quy định hoạt động của Cục Bưu điện trung ương

Quyết định 889/QĐ-BTTTT ngày 4 tháng 6 năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bưu điện trung ương:

Chi tiết >>

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chi tiết >>

Quyết định 4759/QĐ-BCT về về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực

Quyết định 4759/QĐ-BCT về về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực

Quyết định 4759/QĐ-BCT ngày 18 tháng 05 năm 2015 về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Chi tiết >>

Quyết định 1803/QĐ-UBND về thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phát triển nông thôn

Quyết định 1803/QĐ-UBND về thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phát triển nông thôn

Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 19 tháng 05 năm 2015 về thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết >>

Quyết định 912/QĐ-BTC Quy định về việc nộp thuế điện tử

Quyết định 912/QĐ-BTC Quy định về việc nộp thuế điện tử

Quyết định 912/QĐ-BTC ngày 18 tháng 05 năm 2015 Quy định về việc nộp thuế điện tử qua Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố trong quá trình nộp thuế điện tử

Chi tiết >>

Thông báo số 4518/TB-TCHQ về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông báo số 4518/TB-TCHQ về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông báo số 4518/TB-TCHQ ngày 18 tháng 05 năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

Chi tiết >>

Quyết định 859/QĐ-UBND về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ

Quyết định 859/QĐ-UBND về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ

Quyết định 859/QĐ-UBND về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ngày ngày 19 tháng 05 năm 2015 như sau:

Chi tiết >>

Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội Ban hành kèm theo Quyết định số01/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng01 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội như sau:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ

Theo Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch, Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha mẹ dành cho con đã thành niên Mẫu TP/HT-2012-TKCMC.3 được hướng dẫn cụ thể:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh;

Chi tiết >>

Quyết định 01/QĐ-BHXH Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định 01/QĐ-BHXH Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định 01/QĐ-BHXH Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

Chi tiết >>