Văn bản Luật chuyên ngành

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau ngoài Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư nhằm mục đích để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Hiệp định đối tác xuyên thái bình dương (TPP)

Hiệp định đối tác xuyên thái bình dương (TPP)

Tóm tắt Hiệp định đối tác xuyên thái bình dương (TPP) - Hiệp định quan trọng của thế kỷ 21, đặt ra các tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu, đồng thời tiếp tục giải quyết các vấn đề của thời đại mới.

Chi tiết >>

Thông báo 1855/TB-KBNN Về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2015

Thông báo 1855/TB-KBNN Về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2015

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 8 năm 2015, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

Chi tiết >>

 Thông báo số 387/TB-BTC về việc giá bán buôn tối đa và giá kê khai

Thông báo số 387/TB-BTC về việc giá bán buôn tối đa và giá kê khai

Thông báo số 387/TB-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2015 về việc giá bán buôn tối đa và giá kê khai

Chi tiết >>

 Chỉ thị về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Chỉ thị về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 14 tháng 07 năm 2015 về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Chi tiết >>

 Chỉ thị về triển khai thực hiện nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Chỉ thị về triển khai thực hiện nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của UBND TP Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Chi tiết >>

 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố hà nội.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố hà nội.

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2015 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố hà nội.

Chi tiết >>

Hướng dẫn 91/HD-HĐTVĐX về xét đặc xá năm 2015 (đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục)

Hướng dẫn 91/HD-HĐTVĐX về xét đặc xá năm 2015 (đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục)

Hướng dẫn số 91/HD-HĐTVĐX về triển khai Quyết định số 1366/2015/QĐ-CTN ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015, Hội đồng tư vấn đặc xá hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá năm 2015

Chi tiết >>

Chỉ thị 14/CT-TTg về tăng cường hiệu lực quản lý, khắc phục yếu kém thúc đẩy phát triển du lịch

Chỉ thị 14/CT-TTg về tăng cường hiệu lực quản lý, khắc phục yếu kém thúc đẩy phát triển du lịch

Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 02 tháng 07 năm 2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, khắc phục yếu kém thúc đẩy phát triển về du lịch

Chi tiết >>

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD về hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD về hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 06 năm 2015 về hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/7/2015, trong thời gian Nghị định và Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp chưa có hiệu lực thi hành, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh LĐ trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn LĐ và an toàn trên công trình XD tiếp giáp với khu dân cư, đường GT

Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh LĐ trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn LĐ và an toàn trên công trình XD tiếp giáp với khu dân cư, đường GT

Chỉ thị số: 01/CT-LĐTBXH ngày 10 tháng 06 năm 2015 về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông nội dung như sau:

Chi tiết >>

Chỉ thị 09/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chỉ thị 09/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chỉ thị số: 09/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau nội dung như sau:

Chi tiết >>

Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Chỉ thị số: 13/CT-TTg ngày 10 tháng 06 năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính nội dung như sau:

Chi tiết >>

Thông báo 199/TB-VPCP về chủ trương đăng cai tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam.

Thông báo 199/TB-VPCP về chủ trương đăng cai tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam.

Thông báo 199/TB-VPCP ngày 16 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về chủ trương đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 (SEA Games 31) tại Việt Nam.

Chi tiết >>

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình

Sau khi xem xét, (cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình như sau:

Chi tiết >>

Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Mẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình gồm thông tin (Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình và các vấn đề khác như sau:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án - Sau khi xem xét, (Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án (tên dự án) như sau:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm thông tin về cơ quan thẩm địn, căn cứ pháp lý, thông tin công trình và các vấn đề liên quan như sau:

Chi tiết >>

Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định gồm các thông tin về công trinh đề nghị, danh mục hồ sơ đi kèm, nội dung thẩm định và các vấn đề khác như sau:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án

Mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án

Mẫu thông báo kết quả thẩm định dự án được quy định và hướng dẫn bao gồm thông tin đơn vị thẩm định, thông tin dự án và các vấn đề liên quan như sau:

Chi tiết >>

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở

Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở theo quy định và hướng dẫn tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau:

Chi tiết >>