Văn bản Luật chuyên ngành

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau ngoài Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư nhằm mục đích để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

Ngày 27 tháng 7 năm 2016 Chính phủ ban hành Văn bản hợp nhất các danh mục chất ma túy và tiền chất

Chi tiết >>

Hướng dẫn 995/HD-TLĐ về khởi kiện, tham gia tố tụng giải quyết các vụ tranh chấp lao động của các cấp Công đoàn

Hướng dẫn 995/HD-TLĐ về khởi kiện, tham gia tố tụng giải quyết các vụ tranh chấp lao động của các cấp Công đoàn

Hướng dẫn 995/HD-TLĐ ngày 30 tháng 6 năm 2016 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về khởi kiện, tham gia tố tụng giải quyết các vụ tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể của các cấp Công đoàn

Chi tiết >>

Pháp lệnh quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13

Pháp lệnh quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13

Pháp lệnh quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13 ngày 08 tháng 3 năm 2016 quy định vị trí, chức năng, tổ chức; hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của lực lượng Quản lý thị trường; cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng Quản lý thị trường:

Chi tiết >>

Hướng dẫn 329/NHCS-TDSV về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

Hướng dẫn 329/NHCS-TDSV về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

Hướng dẫn 329/NHCS-TDSV ngày 03 tháng 02 năm 2016 về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất như sau:

Chi tiết >>

Hướng dẫn 02-HD/BTCTW bổ sung độ tuổi ứng cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hướng dẫn 02-HD/BTCTW bổ sung độ tuổi ứng cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hướng dẫn 02-HD/BTCTW bổ sung độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn bổ sung một số nội dung về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chi tiết >>

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng vào các trường quân đội 2016

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng vào các trường quân đội 2016

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng vào các trường quân đội 2016 được hướng dẫn và quy định tại Văn bản số 09/TSQS-NT ngày 07 tháng 03 năm 2016 của Ban tuyển sinh quân sự - Bộ quốc phòng như sau:

Chi tiết >>

Quy chế 2629/QCPH/UBND-TAND về phối hợp giữa UBND tỉnh và TAND tỉnh trong quá trình cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ

Quy chế 2629/QCPH/UBND-TAND về phối hợp giữa UBND tỉnh và TAND tỉnh trong quá trình cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ

Quy chế 2629/QCPH/UBND-TAND ngày 06 tháng 10 năm 2015 về phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trong quá trình cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thuộc tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết >>

Hướng dẫn 1499/HD-TLĐ về Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và XD quy chế đối thoại tại doanh nghiệp

Hướng dẫn 1499/HD-TLĐ về Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và XD quy chế đối thoại tại doanh nghiệp

Hướng dẫn 1499/HD-TLĐ ngày 21 tháng 09 năm 2015 về Công đoàn tham gia tổ chức hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp như sau:

Chi tiết >>

Chỉ thị 95/CT-BQP về thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến

Chỉ thị 95/CT-BQP về thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến

Chỉ thị 95/CT-BQP ngày 24 tháng 11 năm 2015 về thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Chi tiết >>

Chỉ thị 07/CT-UBND ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công

Chỉ thị 07/CT-UBND ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công

Ngày 29 tháng 05 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công

Chi tiết >>

Hướng dẫn 06-HD/BNCTW hướng dẫn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội để các địa phương

Hướng dẫn 06-HD/BNCTW hướng dẫn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội để các địa phương

Ngày 16 tháng 04 năm 2015, Ban Nội chính Trung ương ban hành Hướng dẫn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội để các địa phương thực hiện như sau:

Chi tiết >>

Kế hoạch số 7151/KH-BNN-KTHT về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp năm 2016

Kế hoạch số 7151/KH-BNN-KTHT về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp năm 2016

Ngày 01 tháng 09 năm 2015, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 7151/KH-BNN-KTHT về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp năm 2016

Chi tiết >>

Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY về việc xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo thông tư số 45/2014/TT-BTNMT

Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY về việc xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo thông tư số 45/2014/TT-BTNMT

Ngày 31 tháng 08 năm 2015, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 7124/CT-BNN-TY về việc xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo thông tư số 45/2014/TT-BTNMT

Chi tiết >>

hông báo số 2658/TB-BHXH ban hành mới, điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa

hông báo số 2658/TB-BHXH ban hành mới, điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa

Ngày 18 tháng 08 năm 2015, Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 2658/TB-BHXH ban hành mới, điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa.

Chi tiết >>

Thông báo số 2500/TB-BHXH về việc thay đổi hồ sơ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Thông báo số 2500/TB-BHXH về việc thay đổi hồ sơ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Ngày 03 tháng 08 năm 2015, Bảo hiểm xã hội Tp Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 2500/TB-BHXH về việc thay đổi hồ sơ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Chi tiết >>

Hướng dẫn liên tịch số 2485/HDLT-SGD&ĐT-BHXH về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016

Hướng dẫn liên tịch số 2485/HDLT-SGD&ĐT-BHXH về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016

Ngày 03 tháng 08 năm 2015, Bộ giáo dục đào tạo, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Hướng dẫn liên tịch số 2485/HDLT-SGD&ĐT-BHXH về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016.

Chi tiết >>

Hướng dẫn 36-HD/BTCTW bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

Hướng dẫn 36-HD/BTCTW bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

Ngày 30 tháng 07 năm 2015 Ban chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn về việc bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09-3-2015 của Chính phủ “Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội”

Chi tiết >>

Văn bản hợp nhất số 2319/VBHN-BTP Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Văn bản hợp nhất số 2319/VBHN-BTP Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Ngày 01 tháng 07 năm 2015, Bộ tư pháp ban hành Quyết định số 2319/VBHN-BTP Hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, đôn đốc thi hành án dân sự; sử dụng và công bố thông tin; tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Chi tiết >>

Công điện số 2313/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2016

Công điện số 2313/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2016

Ngày 17 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng chính phủ ban hành Công điện số 2313/CĐ-TTg để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân vui đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân 2016.

Chi tiết >>

Hướng dẫn 35-HD/BTCTW chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Hướng dẫn 35-HD/BTCTW chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm

Ngày 24 tháng 04 năm 2015 Ban chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 26/2015/NĐ-CP “Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội”

Chi tiết >>