LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi chống phá Nhà nước, cụ thể như sau:

toi-tuyen-truyen-chong-pha-nha-nuoc-jpg-30032013121437-U1.jpg

Quy định về Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN

 

Theo điều 88 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định như sau:

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam , thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

A) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

B) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;

C) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.
 

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia