LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội mua dâm người chưa thành niên

Tội mua dâm người chưa thành niên được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

* Cơ sở pháp lý: Điều 256 – Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung 2009

1. Người nào mua dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng đến tám năm:

A) Phạm tội nhiều lân;

B) Mua dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

C) Gây tổn hại sức khỏe của nạn nhân mà tỉ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

A) Phạm tội nhiều lần từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

B) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

C) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỉ lệ thương tật từ 61% trở lên.

5. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến mười triệu đồng.

* Cấu thành tội phạm

- Chủ thể: Cá nhân có năng lực TNHS và đủ 16 tuổi đối với khoản 1 hoặc 14 tuổi đối với khoản 2,3.

- Khách thể: Xâm phạm nền văn hóa, an ninh, an toàn công cộng.

- Mặt chủ quan: Lỗi cố ý.

- Hành vi khách quan: Hành vi mua dâm người chưa thành niên.

* Hình phạt

- Khung hình phạt cơ bản: Phạt tù từ một năm đến năm năm.

- Khung hình phạt tăng nặng:

  + Theo khoản 2: Phạt tù từ ba năm đến tám năm.

  + Theo khoản 3: Phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

- Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ năm triệu đến mười triệu đồng.

Hotline: 1900 6169