LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hình sự?

Chào Luật sư! Tôi đã nhận được mail và những ý kiến trả lời của Luật sư, tôi chân thành cảm ơn. Nhưng tôi muốn hỏi thêm luật sư về trường hợp tố cáo hành vi vi phạm, cụ thể:

Công ty tôi đang tập hợp những vấn đề liên quan đến số lượng hàng gửi kho chưa lấy về. Luật sư cho tôi hỏi thêm: Bây giờ Công ty tôi muốn chuyển toàn bộ hồ sơ đến công an kinh tế nơi Công ty tôi đang đóng trụ sở hay có gửi tại Công ty Mẹ của chi nhánh được không. Hiện tại Công ty tôi đóng trên địa bàn Huyện Củ Chi, Chi nhánh bia cũng đóng trên cùng địa bàn với Công ty tôi. Nếu gửi cơ quan công an thì Công ty tôi làm đơn thế nào. Kính mong luật sư hướng dẫn, xin chân thành cảm ơn. Mong nhận được ý kiến sớm từ Luật sư.

 

Trả lời: Công ty Luật Minh Gia xin tư vấn cho bạn như sau:

 

Theo thông tin bạn cung cấp thì chúng tôi nhận thấy không có dấu hiệu phạm tội ở đây. Tuy nhiên, nếu bạn có căn cứ cho rằng có hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì bạn có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hình sự.

 

Theo quy định tại Điều 101 Bộ luật tố tụng hình sự thì: "Công dân có thể tố giác tội phạm với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc với các cơ quan khác, tổ chức. Nếu tố giác bằng miệng thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận phải lập biên bản và có chữ ký của người tố giác.
 

Cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc nhận được tố giác của công dân phải báo tin ngay về tội phạm cho Cơ quan điều tra bằng văn bản".

 

Như vậy, bạn có thể lựa chọn nơi tố giác tội phạm. Bạn có thể tố cáo với cơ quan công an nơi công ty bạn có trụ sở, sau khi xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết, cơ quan công an sẽ làm thủ tục chuyển thẩm quyền điều tra vụ án lên cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

 

Về mẫu đơn tố cáo bạn có thể tham khảo mẫu đơn sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                     Địa danh, ngày ..... tháng .... năm .....

 

ĐƠN TỐ CÁO

(Tố cáo hành vi...................................)

 

Kính gửi:………………..............................................................................……… (1)

Họ và tên: .................................; sinh năm ..............................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:

...........................................................................................................................(2)

Nay tôi đề nghị: .......................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................(3)

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

                                                                                  Người tố cáo

                                                                             (ký và ghi rõ họ tên)

 

                                                                             NGUYỄN VĂN/THỊ A

 

(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận  và  xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn