Thông tư - Thông tư liên tịch

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Thông tư, Thông tư liên tịch, bao gồm Thông tư mới ban hành và Thông tư đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Thông tư 01/VBHN-BGDĐT về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

Thông tư 01/VBHN-BGDĐT về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

Thông tư 01/VBHN-BGDĐT ngày 25 tháng 03 năm 2016 về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 01/2016/TT-NHNN hướng dẫn về chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thông tư 01/2016/TT-NHNN hướng dẫn về chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thông tư 01/2016/TT-NHNN ngày 04 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn về chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Chi tiết >>

Thông tư 01/2016/TT-CA quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách

Thông tư 01/2016/TT-CA quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách

Thông tư 01/2016/TT-CA ngày 21 tháng 01 năm 2016 quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

Chi tiết >>

Thông tư 01/2016/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật

Thông tư 01/2016/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật

Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật

Chi tiết >>

Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu

Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu

Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu...

Chi tiết >>

Thông tư 01/2016/TT-BTTTT Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông

Thông tư 01/2016/TT-BTTTT Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông

Thông tư 01/2016/TT-BTTTT ngày 25 tháng 01 năm 2016 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông

Chi tiết >>

Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu trong thi hành án dân sự

Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu trong thi hành án dân sự

Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự như sau

Chi tiết >>

Thông tư 01/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

Thông tư 01/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

Thông tư 01/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 01 năm 2016 quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

Chi tiết >>

Thông tư 01/2016/TT-BQP quy định về tính tuổi nghề cơ yếu

Thông tư 01/2016/TT-BQP quy định về tính tuổi nghề cơ yếu

Thông tư 01/2016/TT-BQP ngày 04 tháng 01 năm 2016 quy định về cách tính, những trường hợp được tính và không được tính, tuổi nghề cơ yếu; trình, tự, thủ tục công nhận tuổi nghề cơ yếu

Chi tiết >>

Thông tư 01/2016/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm trong chăn nuôi

Thông tư 01/2016/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm trong chăn nuôi

Thông tư 01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 02 năm 2016 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

Chi tiết >>

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2016 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chi tiết >>

Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Vn

Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Vn

Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Chi tiết >>

Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Chi tiết >>

Thông tri 07/TTr-MTTW-BTT Về việc Mặt trận tổ quốc tham gia bầu cử đại biểu QHi khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thông tri 07/TTr-MTTW-BTT Về việc Mặt trận tổ quốc tham gia bầu cử đại biểu QHi khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thông tri 07/TTr-MTTW-BTT ngày 28 tháng 01 năm 2016 Về việc Mặt trận tổ quốc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chi tiết >>

Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH về theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài

Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH về theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài

Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết

Chi tiết >>

Công văn 11797/BTC-TCT

Công văn 11797/BTC-TCT

Để việc triển khai thực hiện được thống nhất và đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thuế. Đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm trong việc chấp hành các quy định về khấu trừ, hoàn thuế GTGT để trốn thuế, chiếm đoạt thuế GTGT

Chi tiết >>

Thông tư 29/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số Điều Luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư 29/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số Điều Luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư 29/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2015

Chi tiết >>

Thông tư 28/VBHN-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

Thông tư 28/VBHN-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

Thông tư 28/VBHN-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2015 hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

Chi tiết >>

Thông tư 24/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm về phát triển thủy sản

Thông tư 24/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm về phát triển thủy sản

Thông tư 24/VBHN-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm về phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014

Chi tiết >>

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Chi tiết >>