Thông tư - Thông tư liên tịch

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Thông tư, Thông tư liên tịch, bao gồm Thông tư mới ban hành và Thông tư đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Thông tư 03/2016/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Hành động bom mìn

Thông tư 03/2016/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Hành động bom mìn

Thông tư 03/2016/TT-BQP ngày 12 tháng 01 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam

Chi tiết >>

Thông tư 03/2016/TT-BGDĐT  sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư 03/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết >>

Thông tư 02/VBHN-BNNPTNT về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp

Thông tư 02/VBHN-BNNPTNT về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp

Thông tư 02/VBHN-BNNPTNT ngày 08 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn việc công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chi tiết >>

Thông tư 02/VBHN-BGTVT về xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe CGĐB

Thông tư 02/VBHN-BGTVT về xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe CGĐB

Thông tư 02/VBHN-BGTVT ngày 24 tháng 02 năm 2016 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Chi tiết >>

Thông tư 02/VBHN-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Thông tư 02/VBHN-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Thông tư 02/VBHN-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2016 quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 02/2016/TT-TANDTC về Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp

Thông tư 02/2016/TT-TANDTC về Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp

Thông tư 02/2016/TT-TANDTC ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp

Chi tiết >>

Thông tư 02/2016/TT-NHNN về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng

Thông tư 02/2016/TT-NHNN về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng

Thông tư 02/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng

Chi tiết >>

Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thông tư 02/2016/TT-BXD về ngày 15 tháng 02 năm 2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 02/2016/TT-BTTTT quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện

Thông tư 02/2016/TT-BTTTT quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện

Thông tư 02/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 02/2016/TT-BTP quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Thông tư 02/2016/TT-BTP quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự như sau

Chi tiết >>

Thông tư 02/2016/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000

Thông tư 02/2016/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000

Thông tư 02/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 02 năm 2016 về Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000

Chi tiết >>

Thông tư 02/2016/TT-BNV về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thông tư 02/2016/TT-BNV về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thông tư 02/2016/TT-BNV ngày 01 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chi tiết >>

Thông tư 02/2016/TT-BNNPTNT về Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Thông tư 02/2016/TT-BNNPTNT về Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Thông tư 02/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Chi tiết >>

Thông tư 02/2016/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện

Thông tư 02/2016/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện

Thông tư 02/2016/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Chi tiết >>

Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH về xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bìn

Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH về xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bìn

Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020

Chi tiết >>

Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án theo hình thức đối tác công tư

Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án theo hình thức đối tác công tư

Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Chi tiết >>

Thông tư 02/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban

Thông tư 02/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban

Thông tư 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 03 năm 2016 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết >>

Thông tư 02/2016/TT-BCT về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với muối, trứng gia cầm năm 2016

Thông tư 02/2016/TT-BCT về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với muối, trứng gia cầm năm 2016

Thông tư 02/2016/TT-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2016 quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016

Chi tiết >>

Thông tư 01/VBHN-BYT về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp GPHĐ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 01/VBHN-BYT về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp GPHĐ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư 01/VBHN-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chi tiết >>

Thông tư 01/VBHN-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách

Thông tư 01/VBHN-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách

Thông tư 01/VBHN-BGTVT ngày 24 tháng 02 năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách

Chi tiết >>