Thông tư - Thông tư liên tịch

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Thông tư, Thông tư liên tịch, bao gồm Thông tư mới ban hành và Thông tư đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Thông tư 05/2016/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc trong Điều trị ngoại trú

Thông tư 05/2016/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc trong Điều trị ngoại trú

Thông tư 05/2016/TT-BYT ngày 29 tháng 02 năm 2016 quy định về kê đơn thuốc trong Điều trị ngoại trú như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 05/2016/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế

Thông tư 05/2016/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế

Thông tư 05/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2016 quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế

Chi tiết >>

Thông tư 05/2016/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang

Thông tư 05/2016/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang

Thông tư 05/2016/TT-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2016 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang

Chi tiết >>

Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 03 năm 2016 quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 04/2016/TT-BYT về khám và chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao

Thông tư 04/2016/TT-BYT về khám và chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao

Thông tư 04/2016/TT-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2016 quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao

Chi tiết >>

Thông tư 04/2016/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

Thông tư 04/2016/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

Thông tư 04/2016/TT-BTTTT ngày 05 tháng 02 năm 2016 quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

Thông tư 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

Thông tư 04/2016/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2016 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 04/2016/TT-BTC quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia

Thông tư 04/2016/TT-BTC quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia

Thông tư 04/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 01 năm 2016 quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết >>

Thông tư 04/2016/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Thông tư 04/2016/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Thông tư 04/2016/TT-BQP ngày 12 tháng 01 năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 04/2016/TT-BKHCN về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ

Thông tư 04/2016/TT-BKHCN về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ

Thông tư 04/2016/TT-BKHCN ngày 04 tháng 4 năm 2016 quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ.

Chi tiết >>

Thông tư 04/2016/TT-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu

Thông tư 04/2016/TT-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu

Thông tư 04/2016/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

Chi tiết >>

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 03/2016/TT-TANDTC về Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp

Thông tư 03/2016/TT-TANDTC về Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp

Thông tư 03/2016/TT-TANDTC ngày 03 tháng 02 năm 2016 về Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp

Chi tiết >>

Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệ

Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệ

Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệ

Chi tiết >>

Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc BQP, BCA

Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc BQP, BCA

Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 03 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Chi tiết >>

Thông tư 03/2016/TT-BYT quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

Thông tư 03/2016/TT-BYT quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

Thông tư 03/2016/TT-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2016 quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 03/2016/TT-BTTTT quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ TT&TT

Thông tư 03/2016/TT-BTTTT quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ TT&TT

Thông tư 03/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chi tiết >>

Thông tư 03/2016/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN61-MT: 2016/BTNMT

Thông tư 03/2016/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN61-MT: 2016/BTNMT

Thông tư 03/2016/TT-BTNMT ngày 10 tháng 03 năm 2016 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN61-MT: 2016/BTNMT như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 03/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng sắt, Quốc lộ 53

Thông tư 03/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng sắt, Quốc lộ 53

Thông tư 03/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng sắt, Quốc lộ 53 như sau

Chi tiết >>