Thông tư - Thông tư liên tịch

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Thông tư, Thông tư liên tịch, bao gồm Thông tư mới ban hành và Thông tư đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Thông tư liên tịch 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động

Thông tư liên tịch 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động

Thông tư liên tịch 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện

Chi tiết >>

Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Chi tiết >>

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

Chi tiết >>

Thông tư 42/2016/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Thông tư 42/2016/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Thông tư 42/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy, như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 40/2016/TT-BTC về thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước

Thông tư 40/2016/TT-BTC về thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước

Thông tư 40/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước (TABMIS)

Chi tiết >>

Thông tư 39/2016/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các Khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Thông tư 39/2016/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các Khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2016 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các Khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

Chi tiết >>

Thông tư 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 37/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2016 quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 36/2016/TT-BTC về tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

Thông tư 36/2016/TT-BTC về tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

Thông tư 36/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

Chi tiết >>

Thông tư 35/2016/TT-BTC hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Thông tư 35/2016/TT-BTC hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Thông tư 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Chi tiết >>

Thông tư 34/2016/TT-BTC công bố danh Mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

Thông tư 34/2016/TT-BTC công bố danh Mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

Thông tư 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 công bố danh Mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 33/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc - Nam Định

Thông tư 33/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc - Nam Định

Thông tư 33/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định như sau

Chi tiết >>

Thông tư 32/2016/TT-BTC Quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia

Thông tư 32/2016/TT-BTC Quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia

Thông tư 32/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2016 Quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đến ngày 31 tháng 12 năm 2016

Chi tiết >>

Thông tư 31/2016/TT-BTC bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 31/2016/TT-BTC bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 31/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 02 năm 2016 bổ sung mặt hàng “Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám” vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chi tiết >>

Thông tư 30/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang

Thông tư 30/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang

Thông tư 30/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 02 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1999+300 quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang như sau

Chi tiết >>

Thông tư 29/2016/TT-BTC về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong Công an nhân dân

Thông tư 29/2016/TT-BTC về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong Công an nhân dân

Thông tư 29/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 02 năm 2016 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong Công an nhân dân, như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 28/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh

Thông tư 28/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh

Thông tư 28/2016/TT-BTC ngày 22 tháng 02 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 152+080 quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh như sau

Chi tiết >>

Thông tư 26/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tư 26/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tư 26/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết >>

Thông tư 25/2016/TT-BTC về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat

Thông tư 25/2016/TT-BTC về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat

Thông tư 25/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat)

Chi tiết >>

Thông tư 23/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 23/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Chi tiết >>

Thông tư 22/2016/TT-BTC về biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư 22/2016/TT-BTC về biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 quy định Quy tắc, Điều Khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Chi tiết >>