Thông tư - Thông tư liên tịch

Cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Thông tư, Thông tư liên tịch, bao gồm Thông tư mới ban hành và Thông tư đã hết hiệu lực để người dùng đối chiếu, tìm hiểu, nghiên cứu.
 
Thông tư 17/2011/TT-BTNMT Quy định về quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường

Thông tư 17/2011/TT-BTNMT Quy định về quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường

Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 08 tháng 06 năm 2011. Quy định về quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển)

Chi tiết >>

Thông tư 20/2013/TT-BVHTTDL quy định nội dung quản lý đối với hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt

Thông tư 20/2013/TT-BVHTTDL quy định nội dung quản lý đối với hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt

Thông tư 20/2013/TT-BVHTTDL quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 09/2012/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu

Thông tư 09/2012/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu

Thông tư 09/2012/TT-BGTVTsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

Chi tiết >>

Thông tư 09/2012/TT-BKHCN về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước.

Thông tư 09/2012/TT-BKHCN về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước.

Thông tư 09/2012/TT-BKHCN về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước.

Chi tiết >>

Thông tư 17/2011/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí

Thông tư 17/2011/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí

Thông tư của Bộ Tài chính ban hành ngày 10 tháng 02 năm 2011. Hướng dẫn một số nội dung về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí

Chi tiết >>

Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP

Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP

Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ,

Chi tiết >>

Thông tư 20/2013/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập

Thông tư 20/2013/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập

Thông tư 20/2013/TT-BTTTT quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính phổ cập như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 17/2011/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

Thông tư 17/2011/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 06 tháng 04 năm 2011. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

Chi tiết >>

Thông tư 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp

Thông tư 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp

Thông tư 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp như sau:

Chi tiết >>

Thông tư số: 29/2014/TT-NHNN hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn năm 2014.

Thông tư số: 29/2014/TT-NHNN hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn năm 2014.

Thông tư số: 29/2014/TT-NHNN hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư 09/2012/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Thông tư 09/2012/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Thông tư 09/2012/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 02 năm 2012 ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Chi tiết >>

Thông tư 20/2013/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

Thông tư 20/2013/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

Thông tư 20/2013/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: kỹ thuật thiết bị điện tử y tế; kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế; vận hành và sửa chữa trạm bơm điện; vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; quản trị cơ sở dữ liệu; tin học văn phòng; điều khiển tầu cuốc; khảo sát địa hình; bảo vệ môi trường biển; công nghệ sinh học; trồng cây lương thực, thực phẩm; nghiệp vụ lễ tân - quản trị lễ tân

Chi tiết >>

Thông tư 17/2011/TT-BLĐTBXH quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng

Thông tư 17/2011/TT-BLĐTBXH quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 19 tháng 05 năm 2011. Quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội

Chi tiết >>

Thông tư 09/2012/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Thông tư 09/2012/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Thông tư 09/2012/TT-BTCquy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Chi tiết >>

Thông tư số: 29/2014/TT-BYT quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân năm 2014.

Thông tư số: 29/2014/TT-BYT quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân năm 2014.

Thông tư số: 29/2014/TT-BYT quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư 20/2013/TT-BKHCN hướng dẫn thủ tục kiểm tra, quy trình và thủ tục thanh tra an toàn hạt nhân

Thông tư 20/2013/TT-BKHCN hướng dẫn thủ tục kiểm tra, quy trình và thủ tục thanh tra an toàn hạt nhân

Thông tư 20/2013/TT-BKHCN hướng dẫn thủ tục kiểm tra, quy trình và thủ tục thanh tra an toàn hạt nhân trong quá trình khảo sát, đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân như sau:

Chi tiết >>

Thông tư số: 29/2014/TT-BTNMT quy định  việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2014.

Thông tư số: 29/2014/TT-BTNMT quy định việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2014.

Thông tư số: 29/2014/TT-BTNMT quy định việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2014.

Chi tiết >>

Thông tư 20/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt

Thông tư 20/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt

Thông tư 20/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 17/2011/TT-BKHCN Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Thông tư 17/2011/TT-BKHCN Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2011. Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Chi tiết >>

Thông tư 09/2012/TT-BTNMT tư quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen

Thông tư 09/2012/TT-BTNMT tư quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen

Thông tư 09/2012/TT-BTNMT ngày 22 tháng 08 năm 2012 tư quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen

Chi tiết >>