Bài viết về chủ đề "yêu cầu thanh toán"

YÊU CẦU THANH TOÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về yêu cầu thanh toán
Hỏi về trường hợp cho vay tiền đánh bạc đòi lại như thế nào?

Hỏi về trường hợp cho vay tiền đánh bạc đòi lại như thế nào?

Cập nhật thông tin hỏi tư vấn về trường hợp Hỏi về trường hợp cho vay tiền đánh bạc đòi lại như thế nào? và quy định pháp luật liên quan như sau:

Chi tiết >>

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Đối với trường hợp tạm ứng tiền phục vụ công tác phí, tạm ứng lương, tạm ứng tiền công và các các lý do tạm ứng khác, có thể sử dụng mẫu đề nghị tạm ứng theo đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán

Công văn đề nghị thanh toán - Đối với nội dung trong công văn đề nghị thanh toán được thể hiện bao gồm: người/đơn vị đề nghị thanh toán, số tiền đề nghị thanh toán, đơn vị nhận đề nghị thanh toán... cụ thể như sau:

Chi tiết >>