Bài viết về chủ đề "Yêu cầu công ty mua lại cổ phần"

YÊU CẦU CÔNG TY MUA LẠI CỔ PHẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Yêu cầu công ty mua lại cổ phần
Cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng toàn bộ cổ phần không?

Cổ đông sáng lập có được chuyển nhượng toàn bộ cổ phần không?

Chị tôi là chủ tịch công ty cổ phần đang hoạt động rất hiệu quả. Tuy nhiên vì lí do cá nhân, chị tôi muốn chuyển nhượng toàn bộ số vốn cổ phần đang sở hữu 30% / tổng số vốn công ty. Xin cho chúng tôi biết việc chuyển nhượng này có được quyền chuyển nhượng không ? Trường hợp công ty mua lại thì tỷ lệ được phép mua là bao nhiêu ? Có bị giới hạn không ? Tỷ lệ khống chế là bao nhiêu ?

Chi tiết >>