Khởi kiện yêu cầu phân chia di sản thừa kế
|

Khởi kiện yêu cầu phân chia di sản thừa kế

Luật sư tư vấn về thời điểm mở thừa kế, địa điểm mở thừa kế khi người để lại di sản chết, trình tự, thủ tục yêu cầu phân chia di sản thừa kế trong trường hợp các đồng thừa kế không thỏa thuận được về việc phân chia và các vấn đề pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này. Nếu gặp vấn đề này cần tư vấn, hỗ trợ bạn hãy liên hệ đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Chi tiết
Luật sư tư vấn yêu cầu khởi kiện đòi hưởng thừa kế
|

Luật sư tư vấn yêu cầu khởi kiện đòi hưởng thừa kế

Nội dung tư vấn: Hiện tại bố tôi là người đứng tên trên sổ đỏ. Bố tôi có để lại di chúc cho tôi được thừa hưởng căn nhà đang ở! Tuy nhiên trong quá trình ở có nảy sinh mâu thuẫn giữa bố tôi và con gái của ông đã lấy chồng nhưng vẫn ở nhà của bố tôi!

Chi tiết
Tư vấn miễn phí