Bài viết về chủ đề "y tế"

Y TẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về y tế
Xử lý trường hợp đã đóng bảo hiểm y tế 6 tháng nhưng tới tháng 7 mới có thẻ BHYT

Xử lý trường hợp đã đóng bảo hiểm y tế 6 tháng nhưng tới tháng 7 mới có thẻ BHYT

Luật sư tư vấn về trường hợp đã được đóng bảo hiểm y tế trong vòng 6 tháng nhưng cho tới tháng 7 mới có thẻ bảo hiểm y tế thì có được lấy lại tiền trong 6 tháng kia không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác

Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác

Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>