Bài viết về chủ đề "xúc tiến thương mại "

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xúc tiến thương mại

 • Thủ tục thông báo tổ chức thực hiện khuyến mại

  Thủ tục thông báo tổ chức thực hiện khuyến mại.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Như vậy, khi tiến hành chương trình khuyến mại thì cơ quan có thẩm quyền có nghĩa vụ thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại.

  Chi tiết