Bài viết về chủ đề "xuất hóa đơn để sang tên"

XUẤT HÓA ĐƠN ĐỂ SANG TÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xuất hóa đơn để sang tên
Công ty chưa xuất hóa đơn có làm được thủ tục sang tên không ?

Công ty chưa xuất hóa đơn có làm được thủ tục sang tên không ?

Trước đây tôi có mua lại 01 chiếc xe ô tô cũ đăng ký tên Công ty. Do có một số việc liên quan và là cộng tác viên nên tôi chưa làm sang tên, công ty chưa xuất hóa đơn bán xe.

Chi tiết >>