Bài viết về chủ đề "xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ"

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ
Tư vấn về xử phạt hành chính do chủ sở hữu chưa sang tên xe máy

Tư vấn về xử phạt hành chính do chủ sở hữu chưa sang tên xe máy

Tôi mua lại một chiếc xe máy cũ của một cửa hàng ở TP.Huế, chủ cửa hàng chỉ đưa cho tôi 1 giấy đăng ký xe và 1 văn bản mua bán xe giữa hai bên ký mỗi bên giữ 1 tờ. Hỏi thì bên cửa hàng nói năm 2015 không còn sang tên được nữa.Vậy tôi có thể bị phạt khi gặp công an khi chưa sang tên không? tôi có thế sang tên cho chính mình được không? sang tên như thế nào?

Chi tiết >>

Nghị định số 15/2003/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Nghị định số 15/2003/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Nghị định số 15/2003/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về quy tắc giao thông đường bộ, các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...

Chi tiết >>

Nghị định 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Nghị định 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Nghị định số 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cụ thể như sau:

Chi tiết >>