Bài viết về chủ đề "xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực"

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
Nghị định số 68/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

Nghị định số 68/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực

Nghị định số 68/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực bao gồm: xử phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về điện lực mà không phải là tội phạm

Chi tiết >>