Bài viết về chủ đề "xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng"

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng
Nghị định 19/2012/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định 19/2012/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định số 19/2012/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nội dung của Nghị định như sau:

Chi tiết >>

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 - quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội về vấn đề tiêu dùng, như sau:

Chi tiết >>