Bài viết về chủ đề "xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai"

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai
Nghị định số 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định số 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là hai (02) năm kể từ ngày có hành vi vi phạm hành chính được thực hiện.

Chi tiết >>