Chưa có giấy phép xây dựng thì khi khởi công xây dựng có hợp pháp không?
|

Chưa có giấy phép xây dựng thì khi khởi công xây dựng có hợp pháp không?

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều phải xin giấy phép xây dựng, có nhiều trường hợp, các hộ gia đình, cá nhân không biết hoặc không hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề xây dựng nên đã vi phạm pháp luật trong việc không xin giấy phép xây dựng. Vậy, đối với trường hợp không xin giấy phép xây dựng đối với các trường hợp bắt buộc thì

Chi tiết
Xử lý như thế nào đối với hành vi gây cản trở việc sử dụng đất?
|

Xử lý như thế nào đối với hành vi gây cản trở việc sử dụng đất?

Luật sư tư vấn về vấn đề một công ty đang quản lý và sử dụng diện tích đất 3,0 hecta để trồng rừng sản xuất. Tuy nhiên chưa khai thác đã bị một nhóm người tự ý mang cây lên trồng lên diện tích đất đó. Vậy làm thế nào để buộc nhóm người đó chấm dứt hành vi và cơ quan nào có thẩm quyền xử lý? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169