Xử lý tài sản đặt cọc như thế nào?
|

Xử lý tài sản đặt cọc như thế nào?

Để đảm bảo cho việc giao kết hợp đồng, các bên trong hợp đồng thường chọn đặt cọc là biện pháp đảm bảo bởi tính ràng buộc cao của biện pháp này. Tuy nhiên. bên cạnh những chủ thể thực hiện đúng nghĩa vụ của hợp đồng đặt cọc thì vẫn có những chủ thể vì lý do nào đó nên vi phạm nghĩa vụ. Vậy tài sản đặt cọc sẽ xử lý như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí