Bài viết về chủ đề "xử lý nước thải"

XỬ LÝ NƯỚC THẢI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xử lý nước thải
Xả nước bẩn sinh hoạt sang hộ liền kề có vi phạm không?

Xả nước bẩn sinh hoạt sang hộ liền kề có vi phạm không?

Câu hỏi: Thưa, cho tôi hỏi quy định về việc xả nước thải sinh hoạt như sau: Gia đình tôi có thầu một ao thả cá của xã, phía trên ao của tôi thầu cũng có một ao do hộ khác thầu thả cá nhưng ao trên có một cống thoát nước môi trường đã chảy xuống ao đó từ nhiều năm trước do nguồn nước bẩn chảy xuống làm ô nhiễm nước nuôi cá không được.

Chi tiết >>

Tư vấn đăng ký kinh doanh ngành nghề thoát nước và xử lý nước thải

Tư vấn đăng ký kinh doanh ngành nghề thoát nước và xử lý nước thải

Nghành nghề thoát nước và xử lý nước thải được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã nghành như sau:

Chi tiết >>