Bài viết về chủ đề "xử lý kỷ luật và chấm dứt hợp đồng"

XỬ LÝ KỶ LUẬT VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xử lý kỷ luật và chấm dứt hợp đồng
 Có được chấm dứt hợp đồng sau khi đã bị xử lý kỷ luật ?

Có được chấm dứt hợp đồng sau khi đã bị xử lý kỷ luật ?

Em có một người bạn làm nhân viên tín dụng của Ngân hàng, bạn của em vi phạm qui định của Ngân hàng (cũng khá nghiêm trọng và có liên quan tới pháp luật). Sau đó, bạn của em đã bị xử lý kỷ luật. Hiện tại, bạn của em muốn xin nghỉ việc nhưng bạn ấy đang thắc mắc không biết mình có thể nghỉ việc được không

Chi tiết >>