Bài viết về chủ đề "xử lý hành vi vi phạm"

XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xử lý hành vi vi phạm
Công ty không quy định rõ ràng về chế độ nghỉ phép năm cho công nhân viên thì xử lý như thế nào?

Công ty không quy định rõ ràng về chế độ nghỉ phép năm cho công nhân viên thì xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề công ty không quy định rõ ràng về chế độ nghỉ phép năm cho công nhân viên. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tranh chấp đất đai trong trường hợp xây mộ trên đất nhà khác

Tranh chấp đất đai trong trường hợp xây mộ trên đất nhà khác

Đất ở nhà em ngày xưa chưa có sổ đỏ nhưng đã có 1 ngôi mộ ở đó. Nếu lúc đó gia đình có ngôi mộ đó muốn xây thành ngôi mộ có lát gạch đàng hoàng có được không? Nếu lúc đó nhà em tranh chấp đất có bị vi phạm pháp luật không? Bây giờ đất đó đã thuộc sở hữu của nhà em và đất đã được cấp sổ đỏ, vài ngày trước gia đình có ngôi mộ từ xưa đó muốn xây ngôi mộ thành ngôi mộ to hơn nhưng bây giờ thì đất đó đã thuộc sở hữu của nhà em và nhà em cũng đã được cấp sổ đỏ cho mảnh đất đấy.

Chi tiết >>