Bài viết về chủ đề "xử lý hành vi mê tín dị đoan"

XỬ LÝ HÀNH VI MÊ TÍN DỊ ĐOAN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xử lý hành vi mê tín dị đoan
Xử lý hành vi vi phạm hành chính

Xử lý hành vi vi phạm hành chính

Trường hợp hành nghề mê tín dị đoan, hình thức có người khuất mặt nhập vào và bói cho người khác: Có người tên A đến xem tại nhà người hành nghề có tên B, đầu tiên chỉ xem thông thường, những lần sau thì yêu cầu đưa 2.500.000 đồng để cúng, đối tượng B cúng xong hẹn A 3 ngày sau đưa thêm 6 triệu để cúng, B lại hẹn thêm B đến 10 ngày sau đưa thêm 40 triệu đồng để về quê A cúng tổ tiên.

Chi tiết >>