Bài viết về chủ đề "xử lí vốn góp trong TH đặc biệt"

XỬ LÍ VỐN GÓP TRONG TH ĐẶC BIỆT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xử lí vốn góp trong TH đặc biệt
Tư vấn về thừa kế vốn góp trong cty TNHH hai thành viên

Tư vấn về thừa kế vốn góp trong cty TNHH hai thành viên

Công ty em là công ty TNHH hai thành viên trở lên (6 thành viên). Năm 2014, một thành viên của công ty-(bà A) đột ngột qua đời mà không để lại di chúc thừa kế phần tài sản vốn góp của bà A tại công ty.

Chi tiết >>