Bài viết về chủ đề "xử lí kỉ luật"

XỬ LÍ KỈ LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xử lí kỉ luật
NSDLĐ kỉ luật sa thải hay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

NSDLĐ kỉ luật sa thải hay đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Luật sư tư vấn về trường hợp, NLĐ bị xử lí kỉ luật sa thải thì có được hưởng tiền lương trong thời gian chờ xử lí kỉ luật sa thải không? NSDLĐ có trách nhiệm như thế nào? Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Giáo viên sinh con thứ ba có bị xử lí kỉ luật?

Giáo viên sinh con thứ ba có bị xử lí kỉ luật?

​Tôi là giáo viên trung học cơ sở,vợ tôi làm nghề tự do. Tháng 10 năm 2014, vợ tôi sinh con thứ ba. Tháng 11 năm 2014 , nhà trường lập hội đồng kỉ luât tôi về việc vi phạm sinh con thứ ba. Bản thân tôi phải trình bày bản kiểm điểm ba lần. Môt lần trước tổ chuyên môn, một lần trước hội đồng kỉ luât nhà trường, một lần trước hôi đồng giáo duc nhà trường.

Chi tiết >>