Bài viết về chủ đề "xóa sổ đăng ký"

XÓA SỔ ĐĂNG KÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về xóa sổ đăng ký
Đăng ký biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn thế nào?

Đăng ký biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn thế nào?

Người có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

Chi tiết >>

Thủ tục xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

Thủ tục xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số; xoá số đăng ký và xác nhận vào tờ khai của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng.

Chi tiết >>